Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației

Portalul www.securitatea-informatiilor.ro reprezintă
Canalul Media Oficial
al ARASEC – Asociația Română pentru Asigurarea Securității InformațieiARASEC – Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației este o asociație științifică non-guvernamentală, non-profit, nepartizană politic, cu beneficiu public. Fondată în 2012, ARASEC a apărut ca o inițiativă dedicată promovării standardelor de securitate și luptei împotriva criminalității informatice.


SCOPUL ARASEC

Scopul Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației este promovarea și susținerea activităților de securizare a informației în concordanță cu normele legale în vigoare, precum și crearea unei comunități în domeniu care să permită schimbul de cunoștințe între specialiști, mediul academic și corporatist din România, comunitate care să adere la următoarele valori:

 • investiția continuă în propria educație;
 • deschiderea către noile metode de securizare a informației;
 • implicarea în combaterea fenomenului de criminalitate informatică;
 • focalizarea pe fapte;
 • preocuparea pentru excelență.

VIZIUNEA ARASEC

Viziunea asociației este de promova cercetarea și educația în domeniul securității informației precum și de a contribui la crearea și difuzarea cunoștințelor și tehnologiei în domeniu. ARASEC are o reprezentare puternică la nivel național, reunind profesori universitari și cercetători din topul universităților și instituțiilor românești, doctoranzi, masteranzi sau studenți, precum și societăți comerciale din segmentul IT.

Motivația ARASEC este aceea că orice companie, organizație sau comunitate are de câștigat investind în securizarea sistemelor informatice pentru ameliorarea riscurilor de securitate ce apar la conectarea sistemelor la rețeaua Internet.


OBIECTIVELE ARASEC

Pentru realizarea scopului declarat, Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației își propune realizarea următoarelor obiective:

 1. Să colaboreze cu mediul academic din țară și din străinătate în vederea organizării de conferințe, seminarii științifice și workshop-uri pentru prezentarea, dezvoltarea și aplicarea unor măsuri eficiente de îmbunătățire a securității informației;
 2. Să colaboreze cu centre de cercetare, asociații sau societăți comerciale din țară sau din străinătate, pentru realizarea de evenimente cu rol informativ din domeniul securității tehnologiei informației;
 3. Să reprezinte interesele asociației pe lângă organizațiile interne și internaționale ce-și desfășoară activitatea în domeniul securității informației;
 4. Să dezvolte și să susțină activitățile instituțiilor ce contribuie la dezvoltarea și implementarea măsurilor de securitate în cadrul structurilor informatice;
 5. Să desfășoare programe speciale de pregătire/instruire și perfecționare a personalului cu atribuții în managementul informațiilor electronice (prelucrare, gestiune, securizare);
 6. Să desfășoare activități de certificare/acreditare în domeniul securității informației;
 7. Să ia atitudine împotriva atacurilor și infracțiunilor informatice și să coopereze cu organele competente în vederea combaterii fenomenului de criminalitate informatică;
 8. Să asigure diseminarea anunțurilor privind vulnerabilitățile existente și amenințările nou identificate pe plan național și internațional și să expună soluții de remediere  și politici de prevenire și combatere a incidentelor pe baza informațiilor transmise de furnizorii de soluții software;
 9. Să editeze reviste științifice pentru cadrele universitare, doctoranzi, cercetători, masteranzi, studenți și alte categorii profesionale în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor;
 10. Să coordoneze și să promoveze autorii de cărți, manuale universitare, articole sau lucrări de specialitate din domeniul securității și criminalității informatice;
 11. Să apere, să reprezinte și să promoveze interesele comune ale membrilor și să le asigure, în limita bugetului, participarea la conferințe, simpozioane, sesiuni de comunicări științifice sau workshop-uri în domeniu;
 12. Să acorde premii, burse sau sponsorizări persoanelor cu merite remarcabile în domeniul securității informației.

ARASEC – Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației
Sediu: Bd. Iuliu Maniu, Nr. 1-3, Complex Leu, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Corpul B, Etaj 3, cam. B304, Sector 6, București

Telefon: 021.402.48.31
E-mail: contact@arasec.ro
Website: www.arasec.ro