Programe de studii universitare de masterat

Mastere universitare:

  1. Securitatea Tehnologiei Informației – Academia Tehnică Militară
  2. IT&C Security – Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Masterul universitar: Securitatea Tehnologiei Informației
Academia Tehnică Militară

Masteratul se adresează absolvenților de învățământ superior care doresc să se perfecționeze în domeniul tehnologiei, reglementarilor și managementului securității informațiilor.

Durată master: 3 semestre
Plan de învățământ

 
Denumirea disciplinei
Tipul disciplinei
Semestrul I
   
1
 Criptografie computationala
obligatoriu
2
 Securitatea retelelor de comunicatii
obligatoriu
3
 Securitatea retelelor de calculatoare
obligatoriu
4
 Metodologia cercetarii stiintifice
obligatoriu
Semestrul II
   
1
 Securitatea bazelor de date
obligatoriu
2
 Securitatea sistemelor si aplicatiilor
obligatoriu
3
 Semnaturi electronice si infrastructuri de securitate
obligatoriu
4
 Securitatea multimedia
obligatoriu
Semestrul III
   
1 A
 Securitatea sistemelor electronice de plati
optional
1 B
 Smart carduri si sisteme biometrice
optional
2 A
 Tehnologii pentru asigurarea continuitatii operationale
optional
2 B
 Dependabilitate si securitate
optional
3 A
 Managementul securitatii informatiilor
optional
3 B
 Auditarea si certificarea securitatii sistemelor
optional
4 A
 Standarde si reglementari privind securitatea informatiilor
optional
4 B
 Criminalitatea informatica, colectarea si investigarea probelor
optional

Detalii suplimentare: www.mta.ro/masterat/masterinfosec/Masterul universitar: IT&C Security
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Masteratul are ca obiectiv formarea de specialiști de înaltă calificare în domeniul dezvoltării și utilizării de sisteme eficiente de securitate a aplicațiilor informatice distribuite.

Durată master: 4 semestre
Plan de invatamant:

 
Denumirea disciplinei
Tipul disciplinei
Semestrul I
   
1
 Bazele criptografiei
obligatoriu
2
 Semnatura electronica
obligatoriu
3
 Standarde si protocoale de securitate
obligatoriu
4
 Tehnologii antivirus si virus
obligatoriu
5
 Programarea aplicatiilor securizate
obligatoriu
6
 Legislatia sistemelor de securitate informatica
obligatoriu
Semestrul II
   
1
 Securitatea retelelor de calculatoare
obligatoriu
2
 Securitatea sistemelor distribuite
obligatoriu
3
 Securitatea bazelor de date
obligatoriu
4
 Securitatea in web
obligatoriu
5
 Securitatea platilor si a comertului electronic
obligatoriu
6 A
 Securitatea in web
optional
6 B
 Managementul cheilor criptografice
optional
Semestrul III
   
1
 Securitatea codului sursa in programare
obligatoriu
2
 Securitatea sistemelor embedded si de operare
obligatoriu
3
 Securitatea aplicatiilor mobile
obligatoriu
4
 Proiectarea sistemelor de securitate IT&C
obligatoriu
5
 Securitatea platformelor de Inteligenta Artificiala/Multi-agent &Ingineria/Reingineria sistemelor de securitate informatica
obligatoriu
Semestrul IV
   
1
 Practica de specialitate:

  • Analiza, proiectarea si dezvoltarea de proiect pentru securitate IT&C;
  • Analiza riscului in sisteme securizate;
  • Managementul Proiectelor;
  • Managementul Calitatii
obligatoriu
2
 Seminar stiintific: Securitatea Sistemelor IT&C
obligatoriu
3
 Auditul sistemelor IT&C
obligatoriu

Detalii suplimentare: http://ism.ase.ro/