Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației investește în educația on-line

Articol postat de:

ARASEC

Asociația Română pentru Asigurarea Securității Informației dezvoltă în parteneriat cu MicoStyle S.R.L. platforma e-learning www.cpf.ro în cadrul proiectului de cercetare intitulat Implementarea tehnologiilor IT&C în sistemul educațional on-line.

Sistemul de instruire prin Internet adaptează componentele demersului didactic tradițional: planificare, conținut specific și metodologie, interacțiune, suport și evaluare. Prin raportare la educația tradițională, acest sistem facilitează învățarea într-un ritm propriu, într-un stil personal, parcurgerea sau audierea prezentărilor putând fi făcută treptat și repetat iar resursele care constituie obiectul prezentării pot fi ușor accesibile.

Platforma www.cpf.ro garantează succesul conținutului e-Learning combinând avantajele oferite de e-Learning în general cu metodologiile de design educațional și cu securitatea sporită a serviciilor și a conținutului oferit. Se obțin astfel cursuri cu un impact maxim care respectă îndeaproape obiectivele de învățare stabilite inițial.

cpf.ro_

Cu ajutorul acestei tehnologii se pot pune la dispoziția cursanților fișiere în format electronic, pagini web și prezentări multimedia stocate pe server și accesate printr-un browser. Tehnologiile folosite sunt interactive, permițând un feed-back total în timp real și evaluări formative sau sumative, cantitative sau calitative, într-un mod facil de către evaluatori.

Avantajele oferite de platforma www.cpf.ro:

 • acces securizat și controlat la mediu – fiecare utilizator are un cont; utilizatorii au drepturi specifice legate de utilizarea și administrarea mediului;
 • acces/management al conținutului – module teoretice în diferite formate (HTML, audio, video), template-uri pentru dezvoltarea materialelor noi, planificarea activităților, informare prin anunțuri, acces la resurse;
 • administrare – creare conturi, administrare componente curs; utilizatorii pot fi clasificați în: participanți (cursanți), profesori (facilitatori), administratori;
 • independența de spațiu – cursantul poate învăța acasă într-o atmosferă relaxantă;
 • independența de timp – libertatea cursantului în fixarea orarului;
 • flexibilitate – materialul poate fi accesat într-un mod ne-liniar, permițându-le cursanților să obțină o imagine de ansamblu;
 • învățare adaptivă – conținuturile didactice pot fi proiectate astfel încât fiecare utilizator să aibă posibilitatea parcurgerii materialelor în ritm propriu;
 • interactivitate – materiale bine structurate vor include elemente de interactivitate gen simulări care au rolul de a simplifica procesul de învățare;
 • analiza performanței – activitatea cursanților poate fi urmărită și se poate interveni din timp în cazurile în care apar probleme de asimilare;
 • feedback – realizare feedback prin chestionare cu mai multe variante de răspuns;
 • evaluare on-line – realizarea evaluării on-line pentru fiecare cursant;
 • comunicare – cu profesorul și între participanți prin forumuri de discuții;
 • cost redus – un număr mare de cursanți poate avea acces la aceleași materiale, reducând astfel costurile de livrare.
Sursa foto: www.arasec.ro
Sursa articolului: www.arasec.ro