Comunicat de presă privind finalizarea proiectului „Sistemul național de combatere a criminalității informatice Cyber Crime”, cod SMIS 37595

Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO a finalizat implementarea proiectului „Sistemul național de combatere a criminalității informatice Cyber Crime”, Cod SMIS 37595, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013.

Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 30 de luni (27.03.2012 – 26.09.2014), iar locul implementării a fost Municipiul București.

Obiectivul generalal proiectului a constat în crearea unui cadru de lucru adecvat în vederea creșterii capacității de formulare a politicilor publice și de realizarea unei mai bune reglementări și planificări strategice prin consolidarea parteneriatelor atât la nivel inter-instituțional cât și între instituțiile publice și reprezentanții altor domenii, interesați în combaterea criminalității informatice.

Prin implementarea proiectului au fost obținute următoarele rezultate:

·                       Elaborarea unui raport privind indicatorii de performanță utilizați în evaluarea gradului de criminalitate informatică la nivel mondial și propunerile de optimizare a situației, elaborarea unui studiu privind criminalitatea informatică la nivel național comparativ cu nivelul de referință al Uniunii Europene și a unui raport, respectiv a unui set de măsuri și propuneri concrete pentru optimizarea situației existente;

·                       Implementarea unei platforme tehnologice specializate și la standarde actuale pentru pregătirea continuă a specialiștilor din administrația publică în aspecte privind securitatea informatică;

·                       Constituirea a două echipe de experți specializați în domeniul tehnic, respectiv în legislație și politici publice pentru combaterea criminalității informatice;

·                       Alcătuirea echipei Cyber Crime; instruirea și certificarea a 40 de persoane – membri ai echipei Cyber Crime – în domeniul soluțiilor de contracarare a criminalității informatice;

·                       Definirea unui set de propuneri de politici publice, acte normative și proceduri ce ar urma să sprijine măsurile de prevenire și combatere a criminalității informatice în România;

·                       Producția și difuzarea emisiunii ONLINE GUARD – tehnici de apărare împotriva amenințărilor cibernetice, în cadrul campaniei de prevenire și conștientizare cu privire la riscurile și amenințările din mediul on-line.

Prin implementarea proiectului au fost obținute toate rezultatele și au fost atinși toți indicatorii asumați. Totodată, pe langă îndeplinirea acestor rezultate și indicatori, prin derularea activităților în cadrul proiectului, personalul CERT-RO a dobândit experiența necesară implementării și a altor proiecte în calitatea CERT-RO de beneficiar sau partener.

Sursa foto: http://www.canstockphoto.com/
Sursa articolului: www.cert-ro.eu